GDPR

1. Formål

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som vi modtager. Det er vores målsætning at beskytte dine personoplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person og al information, der kan henføres til en fysisk person, herunder men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

2. Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi har brug for visse personoplysninger for at kunne levere vores ydelser og drive vores forretning. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere vores ydelser. Vi registrerer oplysninger om navne, adresser, telefonnumre og e-mail adresser, samt tilsvarende kontaktoplysninger på kontaktmedarbejdere i de pågældende virksomheder.

3. Til hvilke formål indsamles oplysningerne og hvad er grundlaget herfor?

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftaler med kunder og samarbejdspartnere, herunder

ekspedition af ordrer

levering af ydelser

fakturering

kvalitetsstyring

og lignende

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

styre vores forhold til samarbejdspartnere

udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen)

administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer

foretage statistisk behandling og forretningsudvikling

4. Hvem videregives personoplysninger til?

Vi udveksler personoplysninger med vores samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser. Vi videregiver herudover kun personoplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

5. Hvor længe gemmes personoplysninger?

Vi sletter personoplysninger, når vi ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt i henhold til gældende lovgivning, samt til sikring af dokumentation og levering af vores ydelser.

6. Hvordan indsamles personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din kontakt med os, eller de oplysninger som er offentligt tilgængelige, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie. Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger. Vi opbevarer og transmitterer personoplysninger krypteret, hvor det er muligt. Alle persondata er derudover beskyttet bag firewall.

8. Dine rettigheder som registreret

Som registreret hos os har du altid ret til at gøre indsigelse med registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet personoplysninger eller til at få begrænset behandling af dine personoplysninger ligesom du har ret til at få udleveret dine oplysninger så du kan tage dem med dig. Henvendelse i forbindelse med disse rettigheder rettes til os skriftlig pr. brev eller via e-mail.

9. Klagemulighed

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan rettes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf.: 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til os i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

m2home ApS

Gugvej 124

9210 Aalborg SØ

Tlf: 25 15 55 55

E-mail: mail@m2concept.dk

11. Ændring af Persondatapolitikken

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid sker under hensyntagen til størst mulig sikkerhed og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 25. maj 2018.